Ilona Hartensveld Fotografie is van oorsprong de intense samenwerking tussen Ilona Hartensveld en Corwin Winkelman. Vanuit onze studio in Hilversum leveren wij, samen met een team van aan ons verbonden professionals, zogenaamde ‘sociale fotografie’; fotografie van mensen. Bruidsfotografie, familiefotografie, zakelijke fotografie en schoolfotografie behoren tot ons dienstenpakket.

Binnen ons bedrijfje hebben we het gevoel dat wij als leverancier van die persoonlijke foto’s, in deze tijd van digitale media als tablets, smart phones en social media, onze klanten moeten wijzen op de vluchtigheid van deze media: over 20-30 jaar zijn de digitale bestanden van jullie foto’s er niet meer. De afdruk of jullie album is het enige dat kans maakt over tientallen jaren, of zelfs daarna, nog te bestaan.

Vanuit dit gevoel is de volgende bedrijfsvisie ontstaan:


VISIE ILONA HARTENSVELD FOTOGRAFIE
Als publieksfotograaf leg je geschiedenis vast. Het gaat hierbij om relatief eenvoudige zaken: portretten & familie-aangelegenheden. Dit soort ‘geschiedenis’ lijkt door de waan van de dag op dit moment weinig relevant, maar kan over generaties van toenemende waarde blijken te zijn. Door onze kennis, de beschikbaarheid van middelen en de persoonlijke relatie die wij met onze klant hebben, is het onze plicht om kleine tastbare stukjes uit onze tijd voor komende generaties achter te laten.


Onze visie heeft geen commerciële achtergrond of motivatie. De visie is gebaseerd op ons persoonlijke gevoel dat onze generaties de verantwoordelijkheid hebben om toekomstige generaties de mogelijkheid te geven, een kijkje te kunnen nemen in hún geschiedenis.